Contents

Thông Tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử

Thông tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử quy định việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây.

Thông tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử áp dụng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng là thành viên trực tiếp tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Tài Chính – Tags: Thông Tư 29/2016/TT-NHNN