Contents

Thông Tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Dược và thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Thông tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Dược và thuốc phải kiểm soát đặc biệt được cập nhật. Thông tư này quy định hoạt động bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng, hủy, giao nhận, vận chuyển, báo cáo về thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Hoạt động cung cấp thuốc phóng xạ và hồ sơ, sổ sách và lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan về thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Thông tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Dược và thuốc phải kiểm soát đặc biệt được cập nhật chi tiết trên đây. Cùng nhau tham khảo và thực hiện theo đúng quy định, đưa nền y té ngày càng phát triển nhế.

Y Tế – Tags: Thông Tư 20/2017/TT-BYT