Contents

Thông tư 43/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn đóng phương tiện thủy nội địa bằng PPC

Thông tư 43/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn đóng phương tiện thủy nội địa bằng PPC sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến các tàu nêu tại 1.1.1 Chương 1 Phần I của Quy chuẩn này, bao gồm: cơ quan Đăng kiểm Việt Nam (sau đây viết tắt là “Đăng kiểm”); các chủ tàu; cơ sở thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác tàu; cơ sở thiết kế, chế tạo trang thiết bị, vật liệu, máy móc được lắp đặt trên tàu. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư 43/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn đóng phương tiện thủy nội địa bằng PPC đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng nhungstthay.com để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé các bạn. Thân Ái!

Giao Thông – Tags: Thông tư 43/2016/TT-BGTVT