Contents

Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

Thông tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân quy định việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Dưới đây là những thông tin chi tiết, mời quý độc giả tham khảo nhé.

Thông tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012. Các cơ quan đoàn thể có trách nhiệm thi hành.

Xuất-Nhập Khẩu – Tags: Thông tư 28/2012/TT-BCT