Contents

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT Bến Tre

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT Bến Tre sẽ được nhungstthay.com chia sẻ trong bài viết này. Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT Bến Tre đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết ấn tượng hơn nữa nhé! Thân Ái!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 24/2016/QĐ-UBND