Contents

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nguyên tắc áp dụng người yêu cầu công chứng trả thù lao công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng khi được cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy; in ấn; sao chụp; dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng. Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay nhé!

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhungstthay.com theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này đến mọi người nhé các bạn!

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM