Contents

Quyết Định 28/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên về phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với đơn vị liên quan

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên về phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với đơn vị liên quan quy định cụ thể về trách nhiệm phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai. Cùng nhau theo dõi nội dung chi tiết.

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên về phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với đơn vị liên quan được cập nhật chi tiết nhất dưới đây. nhungstthay.com luôn đồng hành cùng bạn chia sẻ những văn bản pháp luật hữu ích, mời quý độc giả tham khảo nhé.

Đất Đai-Nhà Ở – Tags: Quyết Định 28/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên