Contents

Quyết Định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết dưới đây nhé.

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên Quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017. Các cơ quan đoàn thể có trách nhiệm thi hành.

Xây Dựng – Tags: Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên