Contents

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm cả các trường Cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh. Cùng nhau theo dõi nhé!

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT Đồng Nai đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng nhungstthay.com để theo dõi những bài viết ấn tượng nhé! Thân Ái!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Đồng Nai