Contents

Quyết Định 07/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình được ban hành năm 2016, giúp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết của quyết định dưới đây nhé.

Các cơ quan, tổ chức liên quan tham khảo quyết định 07/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình để thưc hiện theo đúng quy định của pháp luật nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở văn bản pháp luật sau.

Cơ Cấu-Tổ Chức – Tags: Quyết định 07/2016/QĐ-UBND