Contents

Quyết Định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Mời quý độc giả cùng tham khảo cụ thể nhé.

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, có thắc mắc về nội dung, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng. nhungstthay.com luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ những thông tin pháp luật thuộc các lĩnh vực nhé.

Khoa Học – Tags: Quyết định 29/2016/QĐ-UBND