Contents

Quyết định 68/2016/QĐ-UBND An Giang quy định quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quyết định 68/2016/QĐ-UBND An Giang quy định quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang. Cùng nhau tham khảo nhé!

Quyết định 68/2016/QĐ-UBND An Giang quy định quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được nhungstthay.com chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng chúng tôi và đừng quên chia sẻ bài viết này đến cho mọi người nhé! Thân Ái!

Giao Thông – Tags: Quyết định 68/2016/QĐ-UBND An Giang