Contents

Quyết định 14/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đầy đủ nhất sẽ được chia sẻ trong bài viết này. Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm giữ gìn, củng cố và phát triển ngôn ngữ, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy tinh thần hướng về quê hương, đất nước; góp phần quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay nhé!

Quyết định 14/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Việc nâng cao giáo dục cho người Việt tại nước ngoài là điều cần thiết. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi ngay nhé!

Giáo Dục – Tags: Quyết định 14/QĐ-TTg