Contents

Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH

Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH ban hành. Với quyết định này, chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH được cập nhật chi tiết trên đây. nhungstthay.com xin chúc quý độc giả luôn vui vẻ, thành công.

Cơ Cấu-Tổ Chức – Tags: Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017