Contents

Quyết Định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Quyết định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 nhằm tổng kết toàn diện các quy định của Luật thi hành án dân sự và thực tiễn thi hành Luật thi hành án dân sự kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/7/2009) đến ngày 30/9/2013. Dưới đây là nội dung cụ thể, chi tiết nhất nhé.


Quyết định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được cập nhật chi tiết nhất. Hẹn gặp lại quý độc giả ở bài viết sau.

Hành Chính – Tags: Quyết Định 2863/QĐ-BTP