Contents

Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020

Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Mục tiêu xác định hợp lý quy mô, nhu cầu nhân lực cần đào tạo giai đoạn 2011 – 2020 của ngành Tài chính, gồm nhân lực trong biên chế Bộ Tài chính và nhân lực ngoài biên chế Bộ Tài chính, làm cơ sở cho quy hoạch đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng của toàn xã hội. Cùng nhau theo dõi nhé!

Quyết định 2123/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2011 – 2020 đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng nhungstthay.com để theo dõi những bài viết hấp dẫn nhất nhé!

Tài Chính – Tags: Quyết định 2123/QĐ-BTC