Contents

Nghị Định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước

Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước quy định về thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của nghị định nhé.

Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước được cập nhật chi tiết trên đây.

Doanh Nghiệp – Tags: Nghị định 69/2014/NĐ-CP