Contents

Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện

Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và tìm hiểu bài viết này ngay bây giờ nhé các bạn!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Với những kiến thức hữu ích sẽ giúp bạn hiểu thêm về sự quan tâm của nước ta đối với ngành giáo dục. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé!

Giáo Dục – Tags: Công văn 7043/BGDĐT-CTHSSV